FAQ

Často kladené otázky

1Čo je kremelina ( Diatomaceous Earth)?
Slovo kremelina (diatomická zemina) má svoje korene v slove diatomaceous (diatomaceous earth), ktoré má svoj základ v slove diatom (rozsivka) čo je jednobunkový organizmus. Kremelina je jemný kriedovitý prášok vyrobený výlučne z týchto organizmov, ktoré kameneli po tisíce rokov na dne jazier a oceánov.
2Odkiaľ pochádza?
Kremelina sa formovala počas veľmi dlhého obdobia až do dnešnej formy ako postupne kameneli rozsivky na dne jazier. Tieto lôžka jazier časom vysychali a odhlaľovali sklamenelé rozsivky, ktoré dnes vďaka vysokému obsahu kremíku nazívame kremelina.
3Na čo sa kremelina používa?
Potravinárska kremelina je vynikajúca na veľa vecí z ktorých takmer všetky vpadajú do dvoch základných kategórií: prínos pre zdravie a hubenie škodcov. To je buď vnútorné užívanie ako doplnok, alebo vonkajšie použitie ako prirodzené riešenie proti všetkým typom hmyzu. Existujú aj ďalšie druhy kremeliny ako bazénová, alebo filtračná kremelina, ktoré sa používajú na filtráciu vody, ale boli upravované a nie sú bezpečné ani určené na konzumáciu. Uistite sa a buďte veľmi pozorní pri výbere tej správnej kremeliny.
4Ako dlho už kremelina existuje?
Kremelina vznikala prirodzene tisícky rokov a relatívne ešte len nedávno sme objavili ako ju efektívne využívať.
5Prečo je toľko druhou kremeliny?
Nie každá kremelina je rovnaká. Ako prirodzene sa vyskytujúci minerál, jej kvalita závisí od ložisk. A nie len to, ale spoločnosti pravidelne upravujú, alebo pridávajú látky do kremeliny aby zvýšili jej efektívnosť pre konkrétne potreby. Je veľmi dôležité vedieť na aký účel kremelinu kupujete a ktorý druh najlepšie zodpovedá vaším potrebám. V našom obchode DiatomPlus na https://www.diatomplus.cz predávame výlučne 100% čistú, neupravovanú poravinársku kremelinu (aj keď ju odporúčame tiež pre zvieratá, alebo proti škodcom, vždy je to potravinárska kremelina v tej najvyššej kvalite určená pre človeka ako doplnok stravy). Všetky informácie, ktoré nájdete na našich stránkach sa týkajú výhradne potravinárskej kremeliny DiatomPlus, ktorú vám ponúkame vo svojej najčistejšej forme bez akýchkoľvek prídavných látok a bez úprav. Ak ste si nie istý či je vami zakúpená kremelina vhodná pre vaše potreby, obráťte sa na svojho predajcu.
6Každá kremelina je považovaná za organickú?
Stručná odpoveď je, že záleží na okolnostiach. Každá kremelina je prirodzene sa vyskytujúca, ale akonáhle už prejde akýmkoľvek umelým ošetrením či úpravami už ju nemožno považovať za organickú. Kremelina DiatomPlus je predávaná vo svojej najčistejšej forme a teda je 100% organická.
7Akú má kremelina DiatomPlus trvanlivosť?
Ako prirodzene sa vyskytujúci minerál, ktorý tu je už tisíce rokov, kremelina nemá expiračnú dobu. Budete je však musieť skladovať v suchom prostredí, aby sa zachovali jej účinky.
8Mala by sa kremelina skladovať v chladničke?
Nie je nutné kremelinu skladovať v chladničke a neodporúčame to, ale môžete pokiaľ si to želáte. Majte však na zreteli, že kremelina absorbuje pachy a po čase môže chutiť po odkrytých zvyškoch jedál odložených v chladničke.
9Môžeme kremelinu skladovať v plastových nádobách?
Ano. Kremelina môže byť uskladnená v plastových kontajneroch pokiaľ sú hermeticky uzavreté.
10Je kremelina bezpečná?
Potravinárska kremelina DiatomPlus, áno. Filtračná kremelina je bezpečná ak ju nebudete konzumovať a inhalovať. Kým potravinárska kremelina nepredstavuje rovnaké nebezpečenstvo, stále môže mierne dráždiť pľúca a oči. Ak máte citlivé pľúca a plánujete používať väčšie množstvo kremeliny, doporučujeme použiť ochrannú masku proti prachu.
11Môže kremelina uškodiť mojim pľúcam?
Kremelina nie je o nič škodlivejšia ako obyčajný prach v domácnostich, v každom prípade ak máte pľúcne ochorenie ako napríklad astmu a podobne, buďte opatrný pri používaní väčšieho množstva kremeliny v uzavretom prostredí. Použitím štandardnej ochrannej masky proti prachu môžete predísť dýchacím ťažkostiam.
12Aké sú potenciálne zdravotné riziká pri používaní kremeliny?
Existuje len veľmi krátky zoznam a aj to len menej závažných rizík, ktoré vpadajú do dvoch kategórií. Vonkajšie riziká: Suchá pokožka: Pri dlhodobejšom kontakte kremeliny s pokožkou môže dôjsť k jej vysušeniu.V tomto prípade stačí znížiť dávku kremeliny a zvýšiť príjem vody spolu s vlákninami ak je to potrebné. Mierne podráždenie pľúc: Ak trpíte pľúcnym ochorením, vdýchnutie väčšieho množstva kremeliny, alebo jej dlhodobejšie vdychovanie môže spôsobiť ich podráždenie. Používajte respirátor, alebo bežnú masku proti prachu ak je to potrebné. Vnútorné riziká: Zápcha: Konzumácia veľkého množstva kremeliny pri nedostatočnom prísune vody môže spôsobiť zápchu. Jednoducho znížte dávku kremeliny a zvýšte prísun vody spolu s vlákninami ak je to potrebné. Nadúvanie: Aj v tomto prípade je príčinou nedostatok tekutin v tele. Na odstránenie problému stačí zvýšiť príjem vody.
13Môže kremelina spôsobiť rakovinu?
Neexistujú žiadne štúdie, ktoré by preukazovali súvislosť medzi konzumáciou, alebo kontaktom s našou potravinárskou kremelinou a medzi rakovinou. Štúdie však preukázali, že niekoľkoročný kontakt s filtračnou, bazénovou, alebo priemyselnou kremelinou spôsobuje karcinogénne ochorenia.
14Reaguje kremelina na chemické látky?
Nie. Kemelina je inertná a nereaguje na chemické látky.
15Aký je rozdiel medzi kremelinou a bentonitovým ílom?
Kremelina a bentonitový íl sú dve veľmi odlišné prírodné látky. Kremelina sa tvorila skamenením jednobunkových rozsiviek v sladkovodných riekach a na dne jazier, ktoré vytvorili sedimentárne usadeniny v priebehu dlhého času. Je to skoro čistý amorfný kremík. Bentonitový íl je je na druhej strane v prvom rade montmorillonit, čo je skupina minerálov, ktoré sa môžu líšiť v závislosti od typu bentonitu. Oba produkty sú vysoko absorbčné, ale bentonitový íl nemá rovnaké abrazívne vlastnosti ako kremelina a tak nemá schopnosť ničiť hmyz ani také vysoké čistiace shopnosti aké má kremelina.
16Keďže je kremelina abrasívna, nemôže dôjsť k poškodeniu črevnej výstelky?
Ešte musíme nájsť nejaké lekárske správy, ktoré by naznačovali, že kremelina môže spôsobiť črevné poškodenia. Široký zoznam referencií a výskumov v komunite naznačujú, že môže skôr pomôcť než uškodiť.
17Existujú dôkazy o pozitívnych účinkoch kremeliny?
Potenciál kremeliny pri ničení škodcov dokazujú a preukazujú konkrétne výskumy a dlhé roky jej používania. Pokiaľ ide o zdravotné výhody pri konzumovaní kremeliny, budeme sa opierať predovšetkým o svedectvá ľudí, ktorí kremelinu požívajú, ako o priamy dôkaz jej zdraviu prospešných účinkoch. Vedecké štúdie ale ukazujú, že kremelina má obrovské výhody vo veľa smeroch, ako napríklad pri úprave krvnéhé tlaku a mnoho ďaľších.(zdroj: European Journal of Medical Research).
18Aký má kremelina stupeň pH?
Hladina pH našej kremeliny DiatomPlus sa pohybuje medzi 7,5 a 9,0 v závislosti na dávke.
19Môže sa kremelina skaziť?
Vzhľadom k tomu, že kremelina je vytvorená zo skamenelých rozsiviek a je tu už extrémne dlho, nepodlieha expirácii a teda sa nemôže skaziť. Ak ju budete skladovať v suchom a čistom prostredí, vydrží do nekonečna. Nezabudnite, že kremelina je vysoko absorpčná a môže absorbovať nepríjemné vône a chute ktorým je vystavená a tým sa stať nepoužiteľnou. Tak dlho, ako kremelinu DiatomPlus budete udržiavať v čistote a suchu, bude bezproblémov použiteľná ďaľšie nadchádzajúce roky.
20Ako by sa mala kremelina skladovať?
Skladujte ju v čistom a suchom prostredí v obaloch, vreciach, alebo rôznych plastových či sklenených kontajneroch. Dôležité je kremelinu udržať čistú a suchú.
21Môže kremelina stratiť svoju silu?
Kremelina je ako špongia. Po aplikovaní na povrch bude absorbovať všetko s čím príde do kontaktu. Nakoniec sa dosiahne hranica, kedy už nie je žiaden priestor absorbovat akýkoľvek ďalší materiál a stratí svoju silu. V závislosti na tom, kde je aplikovaná to môže trvať mesiace, alebo roky až dosiahne tohto limitu.
Kremelina, diatomaceouse earth, kremelina, kremelína, Kremelína, diatom, Diatom, diatomplus, Diatomplus, DiatomPlus, Diatom Plus, kremík, Kremík, kremik, Aloe, aloe, Vera, vera, Marocký íl, marocky il, Neem, neem, Moringa, moringa, Psyllium, psyllium, olej, Kozmetika, kozmetika, Detoxikácia, detoxikácia, Detoxikacia, detxikacia