Kalendár zdravia

Kalendár zdravia

Vedeli ste, že každý z dvanádstich kalendárnych mesiacov vplýva na naše zdravie rôzne a každý z nich má veľký vplyv na konkrétny orgán v našom tele? Kalendár zdravia vám prezradí, ako vplýva konkrétny mesiac na dané orgány, čomu sa vyvarovať a naopak, čomu by sme mali venovať maximálnu pozornosť.

Október

November

December